dilluns, 21 d’abril del 2014

Carrer Rec (Barri de Ribera)

Dibuix aquarel.lat, utilitzant com a model de referència una fotografía. 
Això sí, amb algunes llicències i modificacions.